V pripravi dela smo bili deležni pozornosti kolegic in kolegov z Urada za makroekonomske analize in razvoj: dr. Pavle Gmeiner, Tomaž Kraigher in Luka Žakelj ter posebej še mag. Igor Strmšnik in dr. Janez Potočnik, ki sta prvega avtorja na začetku njegove poklicne poti uvedla v svet medsektorskega modeliranja, na kateri počiva tehnični del pričujočega dela. Naslednji, ki jim dolgujemo hvaležnost, so članice in člani Slovenskega društva evalvatorjev, bodisi za vsebinske izmenjave bodisi za nesebično podporo več let nastajajoči raziskavi. Med drugimi kolegicami in kolegi so našemu delu pozornost namenili mag. Vitomir Pretnar, Breda Ogorelec, Barbara Trunkelj, Heri Kopše, Blanka Bartol, dr. Mojca Gabrijelčič, dr. Stojan Sorčan, mag. Barbara Peternelj, ki so nam občasno ponudili redke možnosti, da smo ideje lahko v praksi preizkušali na višji strokovni ravni, ali vsaj, da smo lahko delo ob za nas pomembnejših priložnostih opravili v primernejših razmerah. Zahvala tudi Luni Jurančič Šribar za njen prispevek k dodelavi Petega poglavja.

Univerzi v Mariboru in posebej njenemu Rektorju, prof. dr. Danijelu Rebolju se zahvaljujemo za dovoljenje za brezplačno uporabo znaka seminarjev, ki potekajo pod skupnim imenom »Out of the Box« (https://sites.google.com/site/outoftheboxseminar/), na naslovnici knjige (z dopisom št. 2-DOV/2012-526 BF, Maribor, 7. maj 2012). Na seminarju je bilo predstavljeno teoretsko ozadje Drugega poglavja tega dela (»Več-nivojski vidik družbene kompleksnosti in njen pomen za metodologijo družbenega raziskovanja – primer vrednotenja učinkov politik«, 20. april 2011, Dvorana v severnem stolpu Univerze Maribor).

Slovensko društvo evalvatorjev, ki sodeluje pri izdaji dela hvaležno poudarja, da je od svoje ustanovitve deležno naklonjenosti in operativne podpore Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane, ki ga vodi dr. Boris Majcen.

Vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku dela, vključno lektorici, Katarini Rotar in oblikovalcu Luki Manciniju, ki sta se kar se da zavzela za izboljšanje tega dela, se za prispevke iskreno zahvaljujemo.

Posebna zahvala gre donatorjem te spletne predstavitve.