Urbani izzivi, posebna izdaja 2012, http://urbani-izziv.uirs.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZBOHVWN3Kdk%3D&tabid=330