Ključne strani knjige so izpuščene, http://issuu.com/bradej/docs/kompleksna_dru_ba_v_radikalni_sredini?mode=window&pageNumber=1