Donatorji spletne predstavitve knjige

SDE – Slovensko društvo evalvatorjev:

Slovensko društvo evalvatorjev je bilo ustanovljeno leta 2008 na podlagi Ustanovne izjave, z vizijo afirmiranja nepristranskega vrednotenja raznovrstnih fenomenov in učinkov delovanj družbe, ki pripomorejo k uravnoteženemu in integriranemu napredku celotne družbe, posameznih skupnosti in posameznikov. Društvo deluje kot platforma civilne družbe neodvisnih strokovnjakinj s širokim profilom, potrebnim za doseganje sinergičnih učinkov vrednotenja družbenih pojavov (projektov, programov…), kar naj bi pripomoglo k razvoju trajnostne družbe. Društvo ima tri stalne komisije (za kodeks in standarde, za vrednotenje, študijsko komisijo), vzdržuje največjo evalvatorsko mrežo v Sloveniji. Je član evropskega združenja društev za vrednotenje (http://www.europeanevaluation.org/community/nese.htm) in predstavnik IOCOM (http://www.iocomsa.org/) v Sloveniji. Društvo nudi brezplačno podporo uporabnikom samo-ocenjevalnega okvira za organizacije v javni upravi. Društvo nudi tudi brezplačno evalvacijsko podporo društvom na področju vrednotenja.

Spletna stran: http://www.sdeval.si/

MK Projekt:

MK Projekt je družba za svetovanje in vodenje projektov. Bogatijo jih dolgoletne izkušnje na področju prijave oz. pridobivanja EU sredstev, koordiniranja in spremljanja odobrenih projektov kandidiranih na različne javne razpise za nepovratna sredstva EU, v okviru različnih evropskih programov ter vrsta pridobljenih in uspešno izvedenih projektov iz obdobja pred-pristopne pomoči. Svoje znanje in izkušnje delijo s poslovnimi partnerji v dvanajstih državah(Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Španija, Izrael, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Češka, Madžarska in Bolgarija). Uspešno sodelujejo tako z javnim kot z zasebnim sektorjem. Ponašajo se z izjemno visokim odstotkom odobrenih ter uspešno zaključenih projektov. Odlikuje jih profesionalni in k rezultatom usmerjeni pristop, ekipe 6 visoko izobraženih in izkušenih svetovalcev, ki v okviru podjetja skrbijo za gojenje dobrih idej in preoblikovanje le teh v uspešne projekte. Razpolagajo tudi z razvejano mrežo uveljavljenih svetovalcev in partnerskih svetovalnih podjetij tako doma kot v tujini (npr. Italija, Avstrija) na raznih področjih (investicijsko in podjetniško planiranje, vrednotenje programov in projektov, projektni management, finančno spremljanje in vodenje izvedbe projektov, ipd.) ter strokovnjakov, ki delujejo v okviru izobraževalnih oz. raziskovalnih institucij.

Spletna stran: http://www.mk-projekt.si/

Pribinovina d.o.o.

Socialno podjetje je nastalo kot rezultat povezovanja dveh razvojnih iniciativ, katerih nosilca sta Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot in Mozaik. V projekt je aktivno vključeno tudi podjetje Kodila, d.o.o., ki poseduje bogate izkušnje v podjetniškem pristopu k razvoju, organizaciji proizvodnje in trženju kakovostne hrane z regionalnim poreklom. Podjetje je član Pomurskega tehnološkega parka. Podjetje je organizirano kot invalidsko podjetje in zaposluje tudi ljudi iz družbenih skupin, ki so v procesih globalizacije in doseganja konkurenčnosti izključeni iz trga dela. Glavna dejavnost je pridelava, predelava in trženje tradicionalnih in kakovostnih prehrambenih izdelkov. Ob tem podjetje izvaja tudi programe socialne in delovne rehabilitacije in nenehno išče priložnosti za razvoj novih dejavnosti, ki bi bile primerne za zaposlovanje ranljivih družbenih skupin. Delovanje podjetja je usmerjeno predvsem k: povezovanju proizvajalcev različnih proizvodov domače pridelave in predelave oz. pridelave in predelave manjših pomurskih podjetij, izvajanju pakiranja (natakanja, vlaganja, zlaganja…) in embaliranju tega blaga ter izvajanju sezonskih storitev za potrebe malih podjetij. Pribinovina, d.o.o. predstavlja povezovalni člen, ki si prizadeva za veriženje posameznih podjetnikov v vertikalno verigo in slednje je lahko rešitev za marsikatero težavo pomurskega podjetja, saj omogoča eliminacijo problema premajhnih individualnih proizvodnih količin, obenem pa zaradi ekonomije obsega omogoča učinkovitejši tržni nastop.

Spletna stran: http://www.dobre-prakse.si/dogaja-se/podjetjepribinovina-d-o-o-%E2%80%93-socialno-podjetje-na-temelju-regionalnih-prednosti-2/ ; http://www.mozaik-drustvo.si/

Zavod Gostoljubnost Slovenskih domov

Zavod je področna turistična organizacija za razvoj zasebnih nastanitev, je bil ustanovljen na predlog Sekcije sobodajalcev pri Gospodarski zbornici Slovenije konec leta 2001. V skladu s takratnim zakonom o spodbujanju turizma, je bilo v začetku njegovo delovanje usmerjeno v razvoj sobodajalcev, članov in nečlanov sekcije sobodajalcev. Danes Zavod GSD deluje predvsem na treh področjih, pomembnih za manjše ponudnike turističnih nastanitev v apartmajih, turističnih sobah, počitniških hišah, penzionih, gostiščih, turističnih kmetijah z nastanitvijo, hišah s tradicijo, zidanicah, domovih…: enostavnejših predpisih in boljših pogojih za opravljanje dejavnosti; razvoju in uveljavljanju poslovnih orodij, metod in praks za enostavnejše, cenejše in bolj organizirano poslovanje posameznega ponudnika nastanitve; skupnem nastopanju na trgu.

Zavod GSD je ustanovljen z namenom, da preseže majhnost posameznega manjšega ponudnika turističnih nastanitvenih zmogljivosti in jim omogoči trajnostni razvoj ter stabilno poslovanje. Vizija udeležencev GSD je postati na območju Slovenije povezana, prepoznavna in organizirana ponudba turističnih storitev, ki je konkurenčna svetovni turistični ponudbi in si trajnostno zagotovi pozitivno doseganje finančnih rezultatov.

Spletna stran: http://www.gsd.si/