Na občnem zboru SDE (čet. 12. apr. 2012) je bilo potrjeno novo/staro vodstvo društva. Zaradi razmaha dejavnosti in ambicioznih ciljev je bila aktivirana funkcija podpredsednice društva, ki jo bo do leta 2014 opravljala mag. Karin Žvokelj Jazbinšek. Sledita poročilo o delu in načrt dela. Poročilo o delu SDE (2011):

1. Vzdrževanje spletne strani:

Spletna stran za zunanje uporabnice in uporabnike je ažurna (števeč objav je bil na koncu leta skupaj 348 prispevkov, lani konec leta 310, leto prej 237 prispevkov; marec 2012 pa 384). Število naročnikov na novice SDE se je povečalo; poštna lista za tujino, ki je lani vsebovala okoli 300 prejemnikov je bila v 2011 razširjena na več kot 1000 naslovov. Del spletne strani v angleščini je ažuriran le s prispevki, ki so originalno napisani v angleščini. Spletno stran deluje na Arnes, izkušnje z njimi so odlične, vse deluje, ni komplikacij, niti papirnatih.

Obisk spletne strani se giblje približno na ravni 10 do 12 tisoč obiskov letno, od tega vsaj desetina iz tujine.

2. Izvedba štirih javnih predavanj članic, članov ali vabljenih, namenjenih osveščanju, prezentaciji in promociji področja vrednotenja:

– 4. II. Predstavitev rezultatov vmesnega vrednotenja Programa razvoja podeželja 2007-2013 Velika dvorana Vlade, Gregorčičeva 27, Ljubljana,

– 20. IV, večnivojska kompleksnost, Seminarji Izven Škatle, Rektorat Univerze v Mariboru

– 23. VI, predavanje na Gea College (delovni zvezek o rangiranju socialnih prioritet)

– 18. XI 2011, Ciljna skupina CAF, v prostorih FUDŠ

– 13. XII. Delavnica Vrednotenje Prostorskih planov, Center Evropa, Ljubljana

3. Promocija društva – v Sloveniji.

– 8 objav člankov v Večeru, rubrika Pogledi;

– Novice SDE: 11 pošiljk v Slovenščini (lani 14, še prej 15) in 2 v Angleščini.

– 16. IX. Novinarska konferenca – predstavitev knjige, Center Evropa, Ljubljana

– 29. IX predstavitev knjige, Rektorat UM

– 3. X. predstavitev knjige, Ljubljana, Sejna soba GSV

– Izjava za javnost (24. oktober 2011)

– Novoletni sprejem SDE (19 dec. 2011)

– Evalvatorska kava v kavarni Slovenskega etnografskega muzeja: 2. maj, 23. junij., 2. november.

4. Publiciranje – po potrebi in možnostih

– Izšle so 4 številke Delovnih zvezkov: št. 1/2011: Presečno določanje razvojnih prioritet (B. Radej, Z. Kovac, L. Jurancic Šribar, 45 str.); št. 2/2011: Primarna in sekundarna perspektiva vrednotenja politik (Slo & Ang) (B. Radej, 30 str.); št. 3/2011: Agregacijski problem kompleksnih družbenih vrednotenj (B. Radej, 41 str.); št. 4/2011: Gibanje 99%: Z izključevanjem do skupnosti (B. Radej, 42 str.)

– Sodelovali smo pri izidu knjige »Vrednotenje politik« (Vega, BF/UL, FUDŠ/UP).

– Začelo se je delo na knjigi »Družbena kompleksnost« (Golobič, Macur, Jurančič Šlibar, Radej), ki bo v slovenščini predvidoma izšla jeseni 2012.

5. Sodelovanje z društvi

– Odziv na vabilo, da bi se zbrala skupina prostovoljcev je bil zelo ugoden, vendar pa rezultatov ni bilo; prostovoljci bi se pogovarjali, mi pa jih potrebujemo za delo.

– SDE je pristopil k Slovenskem forumu za podjetništvo.

– Pripravljati smo začeli podlage za zagon projekta Brezplačne evalvatorske podpore društvom v letu 2012.

6. Stiki z ministrstvi, Vlado v zvezi s Pobudo o vrednotenju. Korespondenca z Generalnim sekretariatom Vlade je bila v glavnem neuspešna. Pobuda za oblikovanje Sveta za vrednotenje je bila ponovno zavrnjena.

7. Stiki s tujino.

Udeležili smo se srečanja NESE – Evopskih nacionalnih evalvacijskih društev v Trenti, Italija. Odnos in resnost dela so bili na nekoliko višji ravni kot v Pragi, na akcijski ravni pa ni nikakršnih sprememb – med dvema srečanjema je glavni projekt sestaviti zapisnik prejšnjega srečanja.

Vključili smo se v tri mednarodne evalvatorske mreže:

– IOCE: International Organisation for Cooperation in Evaluation, http://ioce.net/index.shtml

– IOCOMSA: the International Organization for Collaborative Outcome Management in South Asia, www.iocomsa.org. Mreža deluje kot poštna e-lista;

– The Tavistock Institute – Inštitut izdaja revijo “Evaluation”, http://www.tavinstitute.org/work/journals/evaluation.php

Z delovanjem v teh mrežah bomo skušali v prihodnje kompenzirati primanjkljaj zaradi nizke ravni na kateri društva sodelujejo na evropski ravni.

Program dela SDE 2012

1. Stalne naloge:

a. Vzdrževanje spletne strani

b. Izvedba štirih javnih predavanj članic, članov ali vabljenih, namenjenih osveščanju, prezentaciji in promociji področja vrednotenja

c. Predstavitev vsaj enega evalvacijskega izdelka

d. Promocija društva in pojavljanje na znanstvenih konferencah

e. Mednarodni stiki – razviti sodelovanje onkraj evropskih okvirov (NESE)

2. Publiciranje – po potrebi in možnostih.

3. Zagon projekta Brezplačne evalvacijske podpore društvom.

4. Naloge, katerih izvajanje je zastalo. Potrebni so nosilci dejavnosti in pridne roke:

a. Zbornica evalvatorjev.

b. Standardi in kodeks vrednotenja politik.

c. Svet za vrednotenje pri Vladi