Pridružite se nam na LinkedIn, socialnem omrežju, kjer poteka vrsta zanimivih forumskih razprav o vrednotenju, nekaterih se tudi udeležujemo: