Avtorica: Elena Pecaric, Sob, 15. maj 2010
… iz razlicnih medijskih hiš; vsi tisti, ki se imate za raziskovalne novinarje, neustrašne in nepodkupljive, avtonomne, družbeno odgovorne in kriticne do oblastnih razmerij? Kje ste novinarke in novinarji, ki si prizadevate odkrivati resnico, ki se imate za pravicnike in ste prisegli služiti etiki vašega poklica? Vsi tisti, ki pišete zgolj na podlagi preverjenih informacij, dokumentov in dejstev, ki vaša politicna opredelitev ne vpliva na vaše novinarske ocene, ki imate visoke moralne in intelektualne standarde ter kriterije pri svojem delu, kakor tudi pri ocenjevanju dela vaših kolegov in kolegic? Ali sploh obstajate?