Mreža evropskih nacionalnih evalvacijskih društev (NESE) je za razpravo pripravila “Izjavo o poslanstvu”. O njej smo oblikovali pripombe. V nadaljevanju sledi najprej predlog izjave, nato pa špe naše precej kriticno mnenje.

Mission Statement