Pošilja Naja Marot, UIRS
Za vse, ki jih evalviranje ali regionalna politika zanimata: povzetek poudarkov in sklepov slovenskih regionalnih dnevov.