Elena Pecaric:Civilna družba je prepustila vizijo in strateško nacrtovanje državnim uradnikom….