Zaživela je prva evalvacijska mreža v Sloveniji. Na e-listi društva evalvatorjev je zdaj že blizu 250 narocnic in narocnikov, poleg tega pa še vrsta naslovnikov ‘po službeni dolžnosti’ (okoli 100 novinarjev in nekaj desetin ustanov s podrocja vrednotenja).

Zaenkrat bo mreža služila razpošiljanju Novic SDE, ki sicer izhajajo od pomladi leta 2008. Novice porocajo o dejavnosti društva in o izbrani dejavnosti evalvacijskih društev v Evropi, o novo pridobljenih gradivih v študijski knjižnici. Poudarek torej ni na aktualnih dogodkih. To je v Sloveniji edini namenski periodicni vir informacij o vrednotenju javnih ucinkov vladnih ukrepov. Novice izhajajo po potrebi (ne vec kot eno na teden). Gre za brezplacno storitev SDE, ki se opravlja volontersko. O izidu Novic SDE bodo obvešceni tudi mediji.

Lista bo v okviru uredniške usmeritve na voljo tudi neclanom društva za sporocanje novic, mnenj. Društvo namrec zaenkrat ne bo odpiralo posebnega foruma, ker za to še ni potrebe in dokler ostane tako, bodo vlogo foruma opravljale Novice. Zato vabljeni h kratkim prispevkom o tematikah, ki so pomembne za podrocje evalviranja podrocno in še zlasti sistemsko.

Tako, naj bo nov zacetek in zdaj vabljeni k soustvarjanju. Povej naprej, povej nazaj! Bojan Radej, SDE