Poročilo o delu SDE, 2019

Javni dogodki SDE: Predstavitev rezultatov evalvacijske študije (sistem ocenjevanja projektov kohezijske politike na Hrvaškem), 8. julij 2019, SVRK, v veliki sejni sobi v drugem nadstropju na Kotnikovi 5.

Sistem vrednotenja v Sloveniji:

Objave:

 • Udeležba na konferencah s prispevkom:
  • združenja IDEAS (International Development Evaluation Association) konec septembra/začetek oktobra v Pragi (Kruno Karlovčec)
  • na Kongresu Ameriške evalvacijskega društva (Kruno Karlovčec)
  • Delovni zvezek SDE 1/12: »Ob 10-letnici delovanja SDE«, Bojan Radej
 • Predavanja za študente o osnovah evalvacije: Biotehniška fakulteta (19.nov 2019), Fakulteta za upravo (16. jan 2019; 6. maj 2019)

Izvajanje evalvacijskih treningov za posameznike in skupine, nadaljujemo glede na zanimanje (Beograd, 27-28 sept 2019)

Regionalno sodelovanje – Western Balkan Evaluation Network:

 • Administriranje LinkedIn skupine WBEN: objavljenih je bilo več kot 200 prispevkov, povečuje se število avtoric/jev objav in sledilcev/k Skupine.
 • Regionalni sestanek, Zagreb, 28II-1III.
 • Konferenca WBEN, 8-9 nov 2019: sodelovali smo v programskem odboru Konference. Za predstavitev smo zbrali 8 prispevkov iz Slovenije. Prispevki SDE, predstavljeni na konferenci:
  • Golobič M. / B. Kostanjšek: Evaluacijska potpora pripremi Strategije prostornog razvoja Slovenije
  • Jazbec B., K. Štefanić: Evaluacija projekata evropske teritorialne suradnje: iskustva i problem
  • Kos Grabar Jože: Vrednovanje suradnje državnih institucija kod pripreme opštinskih prostornih planova/ Evaluation of the cooperation of state institutions in the preparation of municipal spatial plans
  • Radej B: Evaluation and Science
  • Radej B: Vrednovanje hrvatskog sustava odabira projekta kohezijske politike EU/ Evaluation of the Croatian system for selecting the EU cohesion policy project.

Mednarodna dejavnost SDE:

 • Obisk Hrvaške evalvacijske mreže v Ljubljani (na FVV), 31.maj2019, tema Evaluacija demokracije, ljudskih prava i dobrog upravljanja u Hrvatskoj
  (DRG Evaluation in Croatia) (dr. Marijana Sumpor)
 • Obisk Hrvaške evalvacijske mreže, v Zagrebu, Institut za javne financije, 1. julij 2019 tema »Vrednovanje hrvatskog sustava odabira projekata OPKK« (Bojan Radej)

 

Program dela SDE v letu 2020

Delovni zvezki:

–        Strateško vrednotenje Strategije prostorskega razvoja Slovenije (prof. dr. Mojca Golobič in mag. Barbara Kostanjšek (BF/Oddelek za krajinsko arhitekturo)).

–        Predhodno vrednotenje Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Bojan Radej)

Javna predstavitev novih Delovnih zvezkov (BF/OKA; SDE).

Seminar/Delavnica za regionalno/lokalno raven – vključevanje mladih (Prostorskega planiranja) (prof. dr. Mojca Golobič in mag. Barbara Kostanjšek; Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo)

Razprava o okrepitvi evalvacijske kapacitete v Vzhodni kohezijski regiji, Maribor (Kruno Karlovčec). Na tem dogodku bosta podani tudi poročili o udeležbi na konferenci Ameriške evalvacijske zveze (Kruno Karlovčec) in o izboljševanju evalvacijskih kapacitet na Zahodnem Balkanu v zadnjih letih (Bojan Radej).

Evalvacijski dogodek SDE v Italiji, pri zamejskih Slovencih (Branko Jazbec, Katia Štefanić),

Srečanja SDE in Hrvaške evalvacijske mreže:

 • v Ljubljani, 3. julij 2020, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, na temo Ocenjevanja projektov ARRS (Bojan Radej);
 • V Zagrebu (september 2020; tema še ni določena) (Bojan Radej).