Slovensko društvo valvatorjev se je v pon. 22. Junija 2015 sestalo že na svojem osmem rednem letnem občnem zboru, na katerem je sprejelo poročilo o delu v letu 2014, sprejelo program dela za leto 2015 in potrdilo listo kandidatov za funkcije v Društvu.

Poročilo o delu SDE 2014 se nanaša na obdobje opravljanja funkcije nadzornika oz. od 1. jan. 2014 do 31.dec. 2014:

 1. Vzdrževanje spletne strani. Realizirano. Zamenjali smo administratorja spletne strani.
 2. Izvedba štirih javnih predavanj članic, članov ali vabljenih, namenjenih osveščanju, prezentaciji in promociji področja vrednotenja:
 • Slovensko društvo evalvatorjev (Mahne, Radej), Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani vas vabimo na razpravo z naslovom »Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot pametnega razvoja«, 23. januarja 2014.
 • Posvet z isto vsebino smo ponovili (sodelovali so Lili Mahne, Majda Buda, Bojan Radej) še v občinah Ptuj (20. marec 2014), Idrija (11. Junij 2014), Ravne na Koroškem (17. Iv 2014), Postojna (14. Maj 2014)
 • Usposabljanje za strukturno politiko (skupaj s Fakulteto za upravo), 23. April 2014
 1. Predstavitev vsaj enega evalvacijskega izdelka. Realizirano. Predstavili smo poročilo o vmesni evalvacija razvojnega programa za Pokolpje, 17. September 2014.
 2. Promocija društva in pojavljanje na znanstvenih konferencah (zadolženo je članstvo). Realizirano:
 • Vabljena udeležba na konferenci Eval-Inno (24-26 marec 2014, Dunaj)
 • Sodelovanje v Programskem odboru, ki je pripravil konferenco Dnevi Slovenske uprave, 25. September 2014
 • Predstavitev prispevka na Dnevih Slovenske uprave, 25. September 2014
 • Brezplačna evalvacijska podpora društvom: Umanotera
 1. Mednarodni stiki – razviti sodelovanje na območju nekdanje Jugoslavije.
 • WBEN, 2. srečanje nacionalnih predstavnikov evalvacijskih skupnosti Zahodnega Balkana v Ljubljani, 31. December 2014.
 • Predavanje v Beogradu, 17 junij 2014, Kulturni centar Beograd
 • Predavanje, Skoplje, 2. December 2014
 1. Publiciranje – po potrebi in možnostih. V VII letniku sta bila objavljena dva delovna zvezka, prvi je bil samo ažuriran:
  • 1/2004 (Apples and Oranges: Synthesis without a common denominator).
  • 2/2014 (Complex society: Operational definition).
 2. Izobraževanje evalvatorjev
 • Izvedba dveh izobraževanj (za kotizacijo), v soorganizaciji s Fakulteto za upravo: 23. April, 3. Julij.
 • Začetek priprave programa o vključevanju kulturne dediščine in varstva narave v razvojne vsebine (Zezda Koželj, Lili Mahne, Bojan Radej)
 1. Zagon skupnih projektov v nekdanji Jugoslaviji, z izvedbo regionalnega srečanja evalvatorjev ali v Ljubljani.
 • SDE in WBEN sta sodelovala v drugem krogu projektov IOCE, prvi s srbskim združenjem evalvatorjev (ASMEP, Beograd), drugi z makedonsko mrežo evalvatorjev.
 • Pripravili smo vse potrebno za ustanovitev Mreže evalvatorjev Črne gore (ustanovna seja 20. November 2014)
 • Predavanje v Kulturnem centru Beograd na temo evalvacije javnih politik, 17. Junij.
 • Regionalna konferenca evalvatorjev je prestavljena na leto 2015 (28-29 Oktober, Sarajevo).

Program dela SDE 2015

 1. Stalne naloge:
 2. Vzdrževanje spletne strani
 3. Izvedba štirih javnih predavanj članic, članov ali vabljenih, namenjenih osveščanju, prezentaciji in promociji področja vrednotenja
 4. Predstavitev vsaj enega evalvacijskega izdelka.
 5. Promocija društva in pojavljanje na znanstvenih konferencah.
 6. Mednarodni stiki – razviti sodelovanje na območju nekdanje Jugoslavije.
 7. Publiciranje – po potrebi in možnostih.
 8. Nadaljevanje skupnih projektov v nekdanji Jugoslaviji. Izvedba prve regionalne konference evalvatorjev Zahodnega Balkana jeseni 2015 v Sarajevu.