Operativni program 2014-2020 na novo postavlja pravila upravljanja razvojnih sredstev. Od upravljavcev skladov in tistih, ki bodo s svojimi projekti iz njih hoteli črpati sredstva, zahteva spremembo miselnosti. V ospredje namreč prihaja sinergični razvoj na različnih ‘tematskih področjih’ OP, ki so v projektih povezana v integrirane sklope. Tako ne bo več dovolj le dokazati merljivih učinkov na področju, ki primarno zanimajo vodje projektov. Kdor bo znal razmišljati ‘zunaj škatle’, bo imel večje možnosti priti do sredstev. Upravljavci skladov bodo že s samo pripravo razpisov prijaviteljem pomagali stopiti iz okvirov, lahko bodo obenem računali na kakovostnejše projektne prijave, dobre in inovativne rešitve, jasne in daljnosežne učinke – in zato tudi precej manj dela pri spremljanju projektov in njihovi evalvaciji.