Na voljo bo 3,3 milijarde EUR (4,1 milijarde EUR skupaj s sredstvi za razvoj podeželja), kar je manj kot v preteklem sedemletnem obdobju (4,3 milijarde EUR).