Pogoji za črpanje se pomembno zaostrujejo. Denar bo mogoče dobiti samo za projekte, ki bodo ‘celostni’, kar pomeni, da bodo morali kombinirati cilje različnih prioritet državnega Operativnega programa. Za upravljavce skladov to pomeni, da bodo že v fazi priprave razpisov morali znati poenostaviti postopke, definirati celostne cilje ter oblikovati orodja, s katerimi bodo ovrednotili, če so učinki res ‘celostni’. Prejemniki sredstev bodo morali biti inovativni, kar pomeni, da bodo morali pri oblikovanju projektnih predlogov povezovati raznorodne potrebe in namene financiranja ter tako iti onkraj tega, kar jih sicer ozko gledano najbolj zanima.

Posebna zgodba bo Zahodna Slovenija, ki je uvrščena med bolj razvite regije, zaradi česar bodo možnosti črpanja sredstev tu še bolj zaostrene.