Kako z okrnjenimi sredstvi doseči več? III. skupina.

Spremembe pravil postavljajo velike izzive vsem, ki bodo v obdobju 2014-2020 upravljali strukturne sklade EU, delili sredstva, spremljali uresničevanje projektov, vrednotili njihove učinke, zlasti pa za tiste, ki se bodo iz skladov financirali. Ključne besede nove sedemletke so: celovitost, horizontalno povezovanje, pametna rast, inovacije.

Denarja bo manj, odgovornosti pa več. Kdor ne bo pripravljen, ga čakajo pomanjkljivo pripravljeni projekti, negotovost pri izbiri, komplicirano spremljanje in poročanje, megleno vrednotenje učinkov predvsem pa – veliko nepotrebnega dela. Prvi razpisi so se ponekod že začeli, zato je skrajni čas spoznati, kaj prinašajo spremembe.

Usposabljanje:

Financiranje celovitih projektov iz strukturnih skladov EU 2014-2020

Kako z okrnjenimi sredstvi doseči več?

Datum: 6. marec 2015, od 9h-17h.
Obseg usposabljanja: 8 pedagoških ur
Število udeležencev: 30
Kotizacija: 150 € za prijave do 20/II/2015, potem 210 €

Dodatno:
– Praktično delo: (100€).
– Preizkus znanja z izdajo potrdila: (50 €)

Posebne ugodnosti za organizacije, ki bodo prijavile več udeležencev + Možnosti brezplačne udeležbe!
Informacije in prijaveinfo@sdeval.si, E-prijavnica.

Poročilo s prve skupine usposabljanja (23. IV 2014).

Vabimo na intenzivno usposabljanje »Financiranje celostnih projektov iz strukturnih skladov EU 2014-2020: Kako z okrnjenimi sredstvi doseči več?«, ki bo odgovorilo na ključna vprašanja:

  • Kakšne so smernice za finančno načrtovanje virov in za upravljavce sredstev v obdobju 2014-2020?
  • Kako zadostiti vedno bolj kompleksnim zahtevam in hkrati poenostaviti svoje delo?
  • Kaj so ‘celostni projekti’ strukturne politike, kako jih oblikovati?
  • Kako zagotoviti inovativnost in razmišljanje ‘izven škatle’, brez katerega ni ‘pametnega razvoja’?
  • Kako vrednotiti celostne učinke projektov, ki so zamišljeni celostno?
  • Kako izgraditi primerjalno prednost pred konkurenti za sredstva strukturnih skladov?
  • In kako pomagati sebi, da vedno več zahtev in odgovornosti ne bo pomenilo tudi vedno več nepotrebnega dela?

Usposabljanje je namenjeno:

  • upravljavcem sredstev strukturnih skladov EU v obdobju 2014-2020, ter
  • vsem, ki se bodo iz skladov financirali.

Usposabljanje vključuje praktično delo neposredno z izbranim predavateljem v obsegu enega svetovalnega dne; izvaja se na primerih, ki jih predložijo udeleženci/ke sami (diplome, osnutki idej – projektne, programske, razpisi…) ali na zahtevo udeleženke/ca po izboru predavatelja.

Usposabljanje vodi strokovnjak, ki je sodeloval v evalvaciji Operativnega programa 2014-2020 in prispeval k snovanju celostnega modela, po katerem je pripravljen.

Želite vedeti, kako vam usposabljanje lahko koristi? Preberite odgovore na najpogostejša vprašanja.

Komentarji udeležencev o usposabljanju (23. april 2014, od 9h-17h):

1.Navdušena nad pristopom uveljavljanja celostnih projektov 2. Dober izbor tem. 3. Pohvala za razmišljanje izven škatle 4. Pohvala za vsebino, tudi za organizacijo in časovno usklajenost. Čestitke za vsebino, in da ste spoštovali urnik. 5. Vpeti novo znanje v institucije in prakse sistema, takrat bo najbolj uporabno. 6. Premislite, ali ne bi programa razvili v poletno šolo: poglobiti temo 3 (ogledi na terenu), temo 4 (izvajanje), temo 5 in 6 s primeri – tako, da bi udeleženci lahko delali na svojih primerih. 7. Od udeleženk in udeležencev smo prejeli tudi nekaj odličnih operativnih predlogov za izboljšavo, ki jih bomo upoštevali, tako da bo usposabljanje poslej še boljše.