Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora, http://mrezaprostor.si/gradiva/