Mojca GOLOBIČ, rojena 1970. v Ljubljani. Dodiplomski in podiplomski študij krajinske arhitekture je končala na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot mlada raziskovalka se je zaposlila na Urbanističnem inštitutu v Ljubljani, kjer je bila pozneje znanstvena sodelavka. Od leta 2003 predava na Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti kot izredna profesorica. V študijskem letu 2003/2004 je bila kot Fulbrightova štipendistka gostujoča predavateljica na Podiplomski šoli za oblikovanje na Univerzi Harvard v ZDA. Področja njenega dela so metodologija varovalnega prostorskega planiranja, vrednotenje in varstvo krajine, strateško presojanje politik ter sodelovanje javnosti v planiranju.

Mirna MACUR, rojena 1969. v Celju. Dodiplomski in podiplomski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, usposabljanja pa dopolnjevala na seminarjih in poletnih šolah, tudi na usposabljanju na Tavistock institute v Londonu. Kot metodologinja je sodelovala v vrsti domačih in mednarodnih projektov, pedagoško pa je na več fakultetah (FDV, FM Koper, FUDŠ) poučevala statistiko, metodologijo družboslovnega raziskovanja in metode kvantitativne analize. Zaposlena je bila v Centru za evalvacijske in strateške študije na FDV – IDV najprej kot mlada raziskovalka in nato kot samostojna raziskovalka (1993- 2001). Na Ministrstvu za obrambo (2001 – 2006) je koordinirala Ciljni raziskovalni program (CRP) »Znanje za varnost in mir 2004-2010«, kot nacionalna koordinatorica v NATO RTO (Reserach & Technology Organization) pa mednarodno sodelovanje na znanstvenem področju. Od 2007 je zaposlena na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Bojan RADEJ, rojen 1961. v Ljubljani. Magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v 1993. svobodni raziskovalec na LICOS – Centre for Institutions and Economic Performance (Leuven). Leta 1994 specializacija na okoljski upravi v Sapporu in Tokiu, Japonska. Od 1987–2004 zaposlen na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, pobudnik in prvi urednik Ekonomskega ogledala UMAR, koordinator priprave sklopov državnih strategij in metodologij njihovega spremljanja. Danes svobodni raziskovalec na področju razvoja evalvacijske metodologije, soustanovitelj in predsednik Slovenskega društva evalvatorjev, publicist, prostovoljec. Z Mojco Golobič doslej največ sodeloval pri strateških presojah politik, z Mirno Macur pa pri samoovrednotenju.