Radej B., M. Golobič, M. Macur. 2012. “Kompleksna družba v radikalni sredini”. Ljubljana: Oddelek za krajinsko arhitekturo BF/UL, predgovor S. Dragoš, 240 str.