Računsko sodišče RS, november 2012 za l. 2011,http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/E1A44D43BB652370C1257AB4003F917B. Pohvalno, a prikazano štorasto. Primer Velike Britanije, the Guardian,