Projektje je potekal od 1. VIII 2009 do 10. X 2010 in ga je financiralo Ministrstvo za javno upravo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Smoter vrednotenja je zunanja vmesna evalvacija izložkov, izidov oz. rezultatov in vplivov projekta. Vrednotenje je namenjeno oceni opravljenega dela s stališča ustreznosti, uspešnosti in upravičenosti.