Evropska komisija je začela obsežno javno posvetovanje v zvezi s pregledom predpisov EU o presoji vplivov na okolje.

Direktiva o presoji vplivov na okolje je bila sprejeta pred 25 leti in bi jo bilo treba ustrezno posodobiti glede na spremembe v zakonodaji in politiki EU ter sodni praksi Sodišča EU. Javno posvetovanje se nanaša na vprašanja, kot so predhodno preverjanje projektov za presojo vplivov na okolje, kakovost postopka presoje vplivov na okolje, uskladitev zahtev glede presoje vplivov med državami članicami, čezmejne težave v primeru projektov, ki zadevajo več držav članic, vloga okoljskih organov in razvoj sinergij z ostalimi politikami EU, kot so podnebne spremembe in biotska raznovrstnost. Komisija vabi vse državljane, organizacije in druge zainteresirane strani, vključene v presojo vplivov na okolje, da sodelujejo v javnem posvetovanju in svoje prispevke pošljejo do 24. septembra 2010.
(Povzeto po novicah Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, 6. julij 2010 )