Poleti je Evropska zveza evalvatorjev izpeljala anketo, ki je že sama po sebi nakazovala precej omejen pogled na težave evalviranja v Evropi. Ustrezno megleni so tudi pridobljeni odgovori, ki jih skuša porocilo prikazati kot jasne smernice za delo.