Ažurirana verzija članka (november 2011):“Agregacijski problem kompleksnih družbenih vrednotenj”

http://www.sdeval.si/Publikacije-za-komisijo-za-vrednotenje/Agregacijski-problem-kompleksnih-druzbenih-vrednotenj.html