Program dela SDE 2009

1. Dokoncanje nalog iz leta 2008 (predsednik)

a. Delovni zvezek

b. Porocilo z okrogle mize o etiki

c. Zagon virtualne knjižnice.

2. Stalne naloge:

a. Vzdrževanje spletne strani (predsednik)

b. Izvedba štirih javnih predavanj clanic, clanov ali vabljenih, namenjenih osvešcanju, prezentaciji in promociji podrocja vrednotenja (nosilec je predsednik)

c. Priprava podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov (nosilec je predsednik)

d. Predstavitev evalvacijskega izdelka in interno poizkusno ovrednotenje (nosilec je predsednik).

e. Promocija društva, mednarodni stiki in pojavljanje na znanstvenih konferencah (zadolženo je clanstvo).

3. Publiciranje – po potrebi in možnostih

4. Nova naloga: Navezava stikov z ministrstvi: predstavitveni sestanki namenjeni izmenjavi o sistemskih vprašanjih s podrocja vrednotenja.